Nowocześnie wyposażona szkoła

Dofinansowanie umożliwia wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt multimedialny służący edukacji taki jak tablice interaktywne, komputery i projektor.

Dostęp do rosnącej bazy pomocy naukowych

Jedną z zalet unowocześnienia szkoły jest stały dostęp do ciągle rosnącej bazy e-podręczników i pomocy dydaktycznych.

Nowe metody nauczania

Udział w projekcie Cyfrowa Szkoła ułatwia stosowanie nowych metod nauczania opartych o TIK poprzez korzystanie z nowoczesnych programów edukacyjnych.

Cyfrowa Szkoła

Cyfrowa Szkoła to rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – będzie realizowany w okresie od 4 kwietnia 2012 r. do dnia 31 sierpnia 2013 r.

Projekt jest przedsięwzięciem pilotażowym dla planowanego do realizacji wieloletniego programu rządowego, który wpisuje się w kierunkowe założenia wyrażone w krajowych i europejskich dokumentach strategicznych w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Realizację programu Cyfrowa Szkoła planuje się na lata 2013-2016.

Udział w projekcie umożliwia szkole otrzymanie dofinansowania na wyposażenie placówki w sprzęt multimedialny, oprogramowanie edukacyjne i inne nowoczesne pomoce dydaktyczne.

Cele i założenia programu

Ideą programu Cyfrowa Szkoła jest przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Realizując ten cel program zakłada rozwinięcie umiejętności posługiwania się TIK zarówno u uczniów jak i u nauczycieli.

Nowy model nauczania

Program Cyfrowa Szkoła ma także wspierać zmianę modelu nauczania w kierunku rozwijania kreatywności, umiejętności kooperacji oraz krytycznego myślenia, w tym wyszukiwania, oceny i twórczego wykorzystywania dostępnych źródeł wiedzy.

Pomoc

Kalkulator zamówienia

Kalkulator

Wniosek do pobrania

Wniosek do pobrania

Punkty konsultacyjne

Lista punktów konsultacyjnych

Posiadamy bogatą ofertę, z możliwością personalizacji w zależności od potrzeb klienta. Do każdego zamówienia podchodzimy w sposób indywidualny w celu najlepszego wykorzystania środków z dotacji.

Sprawdź naszą ofertę

Partnerzy

logo asus logo multitalica logo nec